Researcher's Profile

Research Area:

SERS (surface-enhanced Raman spectroscopy) \ SEF (surface-enhanced fluorescence) \ Plasmonic Nanoparticles synthesis \ surface catalysis.

 • Probing Interfacial Electronic and Catalytic Properties on Well-Defined Surfaces by Using InSitu Raman Spectroscopy

  ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION,1433-7851 ,2018-08-27.
  Wang, YH; Liang, MM; Zhang, YJ; Chen, S; Radjenovic, P; Zhang, H; Yang, ZL; Zhou, XS; Tian, ZQ; Li, JF
  WOS:000442340000023   10.1002/anie.201805464
  Included in : SCIE
 • CdS core-Au plasmonic satellites nanostructure enhanced photocatalytic hydrogen evolution reaction

  Nano Energy,2211-2855 ,2018-07.
  Xu, Juan(1); Yang, Wei-Min(2); Huang, Shi-Jie(1); Yin, Hao(1); Zhang, Hua(1); Radjenovic, Petar(1); Yang, Zhi-Lin(2); Tian, Zhong-Qun(1); Li, Jian-Feng(1,2)
  WOS:000434829500044   EI:20182005189283   10.1016/j.nanoen.2018.04.048
  Included in : SCIE、EI
 • Quantitative Surface-Enhanced Raman Spectroscopy through the Interface-Assisted Self-Assembly of Three-Dimensional Silver Nanorod Substrates

  ANALYTICAL CHEMISTRY,0003-2700 ,2018-06-19.
  Liu, SY; Tian, XD; Zhang, Y; Li, JF
  WOS:000436028800028   10.1021/acs.analchem.8b00488
  Included in : SCIE
 • Enhanced performance of a graphene/GaAs self-driven near-infrared photodetector with upconversion nanoparticles

  Nanoscale,2040-3364 ,2018-05-07.
  Wu, Jianghong(1); Yang, Zhenwei(2); Qiu, Caiyu(1); Zhang, Yuejiao(2); Wu, Zhiqian(1); Yang, Jingliang(3); Lu, Yanghua(1); Li, Jianfeng(2); Yang, Dongxiao(4,5); Hao, Ran(4); Li, Erping(4); Yu, Geliang(6); Lin, Shisheng(1,7)
  WOS:000432261400019   EI:20181905179518   10.1039/c8nr00594j
  Included in : SCIE、EI
 • Broadband surface plasmon resonance enhanced self-powered graphene/GaAs photodetector with ultrahigh detectivity

  Nano Energy,2211-2855 ,2018-05.
  Lu, Yanghua(1); Feng, Sirui(1); Wu, Zhiqian(1); Gao, Yixiao(2); Yang, Jingliang(3); Zhang, Yuejiao(3); Hao, Zhenzhen(1); Li, Jianfeng(3); Li, Erping(1); Chen, Hongsheng(1); Lin, Shisheng(1,2)
  WOS:000430057000017   EI:20181004883690   10.1016/j.nanoen.2018.02.056
  Included in : SCIE、EI
 • Plasmon-Induced Magnetic Resonance Enhanced Raman Spectroscopy

  Nano Letters,1530-6984 ,2018-04-11.
  Chen, Shu(1,3); Zhang, Yuejiao(2); Shih, Tien-Mo(1); Yang, Weimin(1); Hu, Shu(2); Hu, Xiaoyan(2); Li, Jianfeng(1,2); Ren, Bin(2); Mao, Bingwei(2); Yang, Zhilin(1); Tian, Zhongqun(2)
  WOS:000430155900004   EI:20181605018868   10.1021/acs.nanolett.7b04385
  Included in : SCIE、EI
 • Surface-enhanced Raman spectroscopy solution and solid substrates with built-in calibration for quantitative applications

  JOURNAL OF RAMAN SPECTROSCOPY,0377-0486 ,2018-04.
  Wu, Si-Rong; Tian, Xiang-Dong; Liu, Si-Ying; Zhang, Yun; Li, Jian-Feng
  WOS:000430468200006   10.1002/jrs.5331
  Included in : SCIE
 • Pt@h-BN core–shell fuel cell electrocatalysts with electrocatalysis confined under outer shells

  Nano Research,1998-0124 ,2018-03-13.
  Sun, Mengmeng(1,2); Dong, Jinchao(3); Lv, Yang(4); Zhao, Siqin(1,2); Meng, Caixia(1,2); Song, Yujiang(4); Wang, Guoxiong(1); Li, Jianfeng(3); Fu, Qiang(1); Tian, Zhongqun(3); Bao, Xinhe(1)
  WOS:000433048600049   EI:20181104905176   10.1007/s12274-018-2029-5
  Included in : SCIE、EI
 • Plasmon-Enhanced Ultrasensitive Surface Analysis Using Ag Nanoantenna

  Analytical Chemistry,0003-2700 ,2018-02-06.
  Li, Chao-Yu(1); Gao, Jin-Hong(1); Yi, Jun(1); Zhang, Xia-Guang(1); Cao, Xiao-Dan(2); Meng, Meng(1); Wang, Chen(1); Huang, Ya-Ping(1); Zhang, San-Jun(2); Wu, De-Yin(1); Wu, Chuan-Liu(1); Xu, Jian-Hua(2); Tian, Zhong-Qun(1); Li, Jian-Feng(1)
  WOS:000424730600076   EI:20180704780689   10.1021/acs.analchem.7b04113
  Included in : SCIE、EI
 • Surface-enhanced Raman spectroscopy: bottlenecks and future directions

  CHEMICAL COMMUNICATIONS,1359-7345 ,2018-01-04.
  Panneerselvam, Rajapandiyan; Liu, Guo-Kun; Wang, Yao-Hui; Liu, Jun-Yang; Ding, Song-Yuan; Li, Jian-Feng; Wu, De-Yin; Tian, Zhong-Qun
  WOS:000418367400001   10.1039/c7cc05979e
  Included in : SCIE
 • Shell-Isolated Nanoparticle-Enhanced Raman and Fluorescence Spectroscopies: Synthesis and Applications

  Advanced Optical Materials,2195-1071 ,2018.
  Xu, Juan(1); Zhang, Yue-Jiao(1); Yin, Hao(1); Zhong, Han-Liang(1); Su, Min(1); Tian, Zhong-Qun(1); Li, Jian-Feng(1,2)
  WOS:000425450300005   EI:20180404668952   10.1002/adom.201701069
  Included in : SCIE、EI
 • Shell-Isolated Tip-Enhanced Raman and Fluorescence Spectroscopy

  Angewandte Chemie - International Edition,1433-7851 ,2018.
  Huang, Ya-Ping(1); Huang, Sheng-Chao(1); Wang, Xiang-Jie(2); Bodappa, Nataraju(1); Li, Chao-Yu(1); Yin, Hao(1,3); Su, Hai-Sheng(1); Meng, Meng(1); Zhang, Hua(1); Ren, Bin(1); Yang, Zhi-Lin(2); Zenobi, Renato(1,3); Tian, Zhong-Qun(1); Li, Jian-Feng(1,2)
  WOS:000434949200044   EI:20181805113443   10.1002/anie.201802892
  Included in : SCIE、EI
 • Gap-Mode Surface-Plasmon-Enhanced Photoluminescence and Photoresponse of MoS2

  Advanced Materials,0935-9648 ,2018.
  Wu, Zhi-Qian (1); Yang, Jing-Liang (2); Manjunath, Nallappagar K. (1); Zhang, Yue-Jiao (2); Feng, Si-Rui (1); Lu, Yang-Hua (1); Wu, Jiang-Hong (1); Zhao, Wei-Wei (3); Qiu, Cai-Yu (1); Li, Jian-Feng (2); Lin, Shi-Sheng (1, 4)
  WOS:000436930800003   EI:20182205254568   10.1002/adma.201706527
  Included in : SCIE、EI
 • Ultrahigh-performance mesoporous ZnMn2O4microspheres as anode materials for lithium-ion batteries and their in situ Raman investigation

  Nano Research,1998-0124 ,2017-12-28.
  Zhong, Xiaobin(1); Wang, Xiaoxiao(1); Wang, Huiyuan(2); Yang, Zhizheng(2); Jiang, Yuxiong(1); Li, Jianfeng(1); Tian, Zhongqun(1)
  WOS:000440731800028   EI:20180104597994   10.1007/s12274-017-1955-y
  Included in : SCIE、EI
 • Further expanding versatility of surface-enhanced Raman spectroscopy: from non-traditional SERS-active to SERS-inactive substrates and single shell-isolated nanoparticle

  FARADAY DISCUSSIONS,1359-6640 ,2017-12-01.
  Ding, Song-Yuan; You, En-Ming; Yi, Jun; Li, Jian-Feng; Tian, Zhong-Qun
  WOS:000416807300023   10.1039/c7fd00144d
  Included in : SCIE
 • Tip-enhanced ablation and ionization mass spectrometry for nanoscale chemical analysis

  SCIENCE ADVANCES,2375-2548 ,2017-12.
  Liang, Zhisen; Zhang, Shudi; Li, Xiaoping; Wang, Tongtong; Huang, Yaping; Hang, Wei; Yang, Zhilin; Li, Jianfeng; Tian, Zhongqun
  WOS:000418003100039   EI:20180704793205   10.1126/sciadv.aaq1059
  Included in : SCIE、EI
 • Plasmon enhanced quantum dots fluorescence and energy conversion in water splitting using shell-isolated nanoparticles

  Nano Energy,2211-2855 ,2017-12.
  Yin, Hao(1); Yi, Jun(1); Yang, Zhen-Wei(1); Xu, Zhen-Yang(1); Xie, Shun-Ji(1); Li, Lei(2); Li, Chao-Yu(1); Xu, Juan(1); Zhang, Hua(1); Zhang, San-Jun(2); Li, Jian-Feng(1,3); Tian, Zhong-Qun(1)
  WOS:000418344200028   EI:20174504368934   10.1016/j.nanoen.2017.10.055
  Included in : SCIE、EI
 • Synthesis of Ag Nanorods with Highly Tunable Plasmonics toward Optimal Surface-Enhanced Raman Scattering Substrates Self-Assembled at Interfaces

  Advanced Optical Materials,2195-1071 ,2017-11-02.
  Tian, Xiang-Dong(1,2); Lin, Ying(3); Dong, Jin-Chao(3); Zhang, Yue-Jiao(3); Wu, Si-Rong(1,2); Liu, Si-Ying(1,2); Zhang, Yun(1,2); Li, Jian-Feng(3); Tian, Zhong-Qun(3)
  WOS:000414353100011   EI:20174504366239   10.1002/adom.201700581
  Included in : SCIE、EI
 • High performance graphene/semiconductor van der Waals heterostructure optoelectronic devices

  Nano Energy,2211-2855 ,2017-10.
  Lin, Shisheng(1,2); Lu, Yanghua(1); Xu, Juan(3); Feng, Sirui(1); Li, Jianfeng(3)
  WOS:000411687800015   EI:20173404060433   10.1016/j.nanoen.2017.07.036
  Included in : SCIE、EI
 • Plasmon-enhanced single-molecule analysis with shell-isolated Ag nanoparticle platform

  ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY,0065-7727 ,2017-08-20.
  Li, Chao-Yu; Li, Jian-Feng; Tian, Zhong-Qun
  WOS:000429556702737  
  Included in : SCIE、CPCI-S
 • Plasmon-enhanced spectroscopy with shell-isolated mode

  ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY,0065-7727 ,2017-08-20.
  Li, Jian-Feng
  WOS:000429525603112  
  Included in : SCIE、CPCI-S
 • Nanostructure-based surface-enhanced Raman spectroscopy: Toward to a versatile tool for analytical chemistry

  ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY,0065-7727 ,2017-08-20.
  Tian, Zhong-Qun; Ren, Bin; Li, Jian-Feng; Wu, De-Yin; Yang, Zhi-Lin; Ding, Song-Yuan; Huang, Yi-Fan; Mao, Bingwei
  WOS:000429525601095  
  Included in : SCIE、CPCI-S
 • Revealing the Role of Interfacial Properties on Catalytic Behaviors by in Situ Surface-Enhanced Raman Spectroscopy

  JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY,0002-7863 ,2017-08-02.
  Zhang, Hua; Zhang, Xia-Guang; Wei, Jie; Wang, Chen; Chen, Shu; Sun, Han-Lei; Wang, Ya-Hao; Chen, Bing-Hui; Yang, Zhi-Lin; Wu, De-Yin; Li, Jian-Feng; Tian, Zhong-Qun
  WOS:000407089500027   10.1021/jacs.7b04011
  Included in : SCIE
 • In situ electrochemical surface-enhanced Raman spectroscopy study of CO electrooxidation on PtFe nanocatalysts

  Electrochemistry Communications,1388-2481 ,2017-08.
  Liang, Miao-Miao(1); Wang, Ya-Hao(2); Shao, Rui(2); Yang, Wei-Min(1); Zhang, Hong(2); Zhang, Hua(2); Yang, Zhi-Lin(1); Li, Jian-Feng(1,2,3); Tian, Zhong-Qun(2)
  WOS:000406947200009   EI:20172403752569   10.1016/j.elecom.2017.05.022
  Included in : SCIE、EI
 • Plasmon-enhanced fluorescence spectroscopy

  CHEMICAL SOCIETY REVIEWS,0306-0012 ,2017-07-07.
  Li, Jian-Feng; Li, Chao-Yu; Aroca, Ricardo F.
  WOS:000404608100007   10.1039/c7cs00169j
  Included in : SCIE
 • Quantitative detection using two-dimension shell-isolated nanoparticle film

  JOURNAL OF RAMAN SPECTROSCOPY,0377-0486 ,2017-07.
  Yang, Jing-Liang; Yang, Zhen-Wei; Zhang, Yue-Jiao; Ren, He; Zhang, Hua; Xu, Qing-Chi; Panneerselvam, Rajapandiyan; Sivashanmugan, Kundan; Li, Jian-Feng; Tian, Zhong-Qun
  WOS:000405111500003   10.1002/jrs.5151
  Included in : SCIE
 • Surface-Enhanced Raman Spectroscopy for Rapid Detection of Uric Acid in the Urine

  SPECTROSCOPY AND SPECTRAL ANALYSIS,1000-0593 ,2017-06.
  Zheng Bin; Wen Bao-ying; Su Li-zhong; Zhang Hua; Li Jian-feng
  WOS:000403036200026   EI:20173604108483   10.3964/j.issn.1000-0593(2017)06-1789-04
  Included in : SCIE、EI
 • In situ dynamic tracking of heterogeneous nanocatalytic processes by shell-isolated nanoparticle-enhanced Raman spectroscopy

  NATURE COMMUNICATIONS,2041-1723 ,2017-05-24.
  Zhang, Hua; Wang, Chen; Sun, Han-Lei; Fu, Gang; Chen, Shu; Zhang, Yue-Jiao; Chen, Bing-Hui; Anema, Jason R.; Yang, Zhi-Lin; Li, Jian-Feng; Tian, Zhong-Qun
  WOS:000401960100001   10.1038/ncomms15447
  Included in : SCIE
 • In situ SERS study of surface plasmon resonance enhanced photocatalytic reactions using bifunctional Au@CdS core-shell nanocomposites

  NANOSCALE,2040-3364 ,2017-05-21.
  Yang, Jing-Liang; Xu, Juan; Ren, He; Sun, Lan; Xu, Qing-Chi; Zhang, Hua; Li, Jian-Feng; Tian, Zhong-Qun
  WOS:000401649700005   EI:20172703897129   10.1039/c7nr00655a
  Included in : SCIE、EI
 • In situ SERS and SHINERS study of electrochemical hydrogenation of p-ethynylaniline in nonaqueous solvents

  Electrochemistry Communications,1388-2481 ,2017-05-01.
  Wang, Juan(1); Dong, Jin-Chao(2); Yang, Ji(2); Wang, Yong(1); Zhang, Chen-Jie(1); Xu, Min-Min(1); Mao, Bing-Wei(2); Yao, Jian-Lin(1); Li, Jian-Feng(2); Tian, Zhong-Qun(2)
  WOS:000401877700004   EI:20171403515244   10.1016/j.elecom.2017.03.015
  Included in : SCIE、EI
 • Core-Shell Nanoparticle-Enhanced Raman Spectroscopy

  CHEMICAL REVIEWS,0009-2665 ,2017-04-12.
  Li, Jian-Feng; Zhang, Yue-Jiao; Ding, Song-Yuan; Panneerselvam, Rajapandiyan; Tian, Zhong-Qun
  WOS:000399354300005   10.1021/acs.chemrev.6b00596
  Included in : SCIE
 • Detecting electron transport of amino acids by using conductance measurement

  Sensors (Switzerland),1424-8220 ,2017-04-10.
  Li, Wei-Qiong(1); Huang, Bing(1); Huang, Miao-Ling(1); Peng, Lin-Lu(1); Hong, Ze-Wen(1); Zheng, Ju-Fang(1); Chen, Wen-Bo(2); Li, Jian-Feng(3); Zhou, Xiao-Shun(1)
  WOS:000400822900152   EI:20171603578499   10.3390/s17040811
  Included in : SCIE、EI
 • Surface Modification of Two-Dimensional Metal-Organic Layers Creates Biomimetic Catalytic Microenvironments for Selective Oxidation

  Angewandte Chemie - International Edition,1433-7851 ,2017.
  Shi, Wenjie(1); Cao, Lingyun(1); Zhang, Hua(1); Zhou, Xin(1,2); An, Bing(1); Lin, Zekai(3); Dai, Ruihan(1); Li, Jianfeng(1); Wang, Cheng(1); Lin, Wenbin(1,3)
  WOS:000406798700005   EI:20172303744764   10.1002/anie.201703675
  Included in : SCIE、EI
 • NiCo Alloy Nanoparticles Decorated on N-Doped Carbon Nanofibers as Highly Active and Durable Oxygen Electrocatalyst

  Advanced Functional Materials,1616-301X ,2017.
  Fu, Yue(1,2,3); Yu, Hai-Yang(1,2,3); Jiang, Cong(1,2,3); Zhang, Tian-Heng(1,2,3); Zhan, Run(1,2,3); Li, Xiaowei(1,2,3); Li, Jian-Feng(4); Tian, Jing-Hua(1,2,3); Yang, Ruizhi(1,2,3)
  WOS:000426154500010   EI:20175104553742   10.1002/adfm.201705094
  Included in : SCIE、EI
 • Surface plasmon enhanced graphene/p-GaN heterostructure light-emitting-diode by Ag nano-particles

  Nano Energy,2211-2855 ,2016-12-01.
  Wu, Zhiqian(1); Lu, Yanghua(1); Xu, Wenli(1); Zhang, Yuejiao(3); Li, Jianfeng(3); Lin, Shisheng(1,2)
  WOS:000390636100044   EI:20164803068957   10.1016/j.nanoen.2016.10.028
  Included in : SCIE、EI
 • In-situ monitoring of redox processes of viologen at Au(hkl) single-crystal electrodes using electrochemical shell-isolated nanoparticle-enhanced Raman spectroscopy

  Electrochemistry Communications,1388-2481 ,2016-11-01.
  Wen, Bao-Ying(1); Yi, Jun(1); Wang, Ya-Hao(1); Madasamy, Kanagaraj(2); Zhang, Hua(1); Kathiresan, Murugavel(2); Li, Jian-Feng(1,3); Tian, Zhong-Qun(1)
  WOS:000387526700030   EI:20163902851635   10.1016/j.elecom.2016.08.026
  Included in : SCIE、EI
 • Stable 16.2% Efficient Surface Plasmon-Enhanced Graphene/GaAs Heterostructure Solar Cell

  ADVANCED ENERGY MATERIALS,1614-6832 ,2016-11.
  Lin, Shi-Sheng; Wu, Zhi-Qian; Li, Xiao-Qiang; Zhang, Yue-Jiao; Zhang, Sheng-Jiao; Wang, Peng; Panneerselvam, Rajapandiyan; Li, Jian-Feng
  WOS:000387664800004   10.1002/aenm.201600822
  Included in : SCIE
 • Insights into the Catalytic Activity of Barium Carbonate for Oxygen Reduction Reactions

  JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C,1932-7447 ,2016-10-13.
  Cao, Xuecheng; Hong, Tao; Yang, Ruizhi; Tian, Jing-Hua; Xia, Changrong; Dong, Jin-Chao; Li, Jian-Feng
  WOS:000385607000015   EI:20164302931215   10.1021/acs.jpcc.6b08267
  Included in : SCIE、EI
 • Novel Electrochemical Raman Spectroscopy Enabled by Water Immersion Objective

  ANALYTICAL CHEMISTRY,0003-2700 ,2016-10-04.
  Zeng, Zhi-Cong; Hu, Shu; Huang, Sheng-Chao; Zhang, Yue-Jiao; Zhao, Wei-Xing; Li, Jian-Feng; Jiang, Chaoyang; Ren, Bin
  WOS:000384842200010   EI:20164102892137   10.1021/acs.analchem.6b02739
  Included in : SCIE、EI
 • Probing the Electronic Structure of Heterogeneous Metal Interfaces by Transition Metal Shelled Gold Nanoparticle-Enhanced Raman Spectroscopy

  JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C,1932-7447 ,2016-09-22.
  Zhang, Yue-Jiao; Li, Song-Bo; Duan, Sai; Lu, Bang-An; Yang, Ji; Panneerselvam, Rajapandiyan; Li, Chao-Yu; Fang, Ping-Ping; Zhou, Zhi-You; Phillips, David Lee; Li, Jian-Feng; Tian, Zhong-Qun
  WOS:000384034600024   EI:20163902856129   10.1021/acs.jpcc.6b01879
  Included in : SCIE、EI
 • Chemical Production of Thin Protective Coatings on Optical Nanotips for Tip-Enhanced Raman Spectroscopy

  JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C,1932-7447 ,2016-09-22.
  Opilik, Lothar; Dogan, Uzeyir; Li, Chao-Yu; Stephanidis, Bruno; Li, Jian-Feng; Zenobi, Renato
  WOS:000384034600041   EI:20163902856207   10.1021/acs.jpcc.6b02147
  Included in : SCIE、EI
 • Topography-specific isotropic tunneling in nanoparticle monolayer with sub-nm scale crevices

  Nanotechnology,0957-4484 ,2016-08-30.
  Wang, Guisheng(1); Jiao, Weihong(1); Yi, Lizhi(1); Zhang, Yuejiao(2); Wu, Ke(1); Zhang, Chao(1,3); Lv, Xianglong(1); Qian, Lihua(1,3); Li, Jianfeng(2); Yuan, Songliu(1); Chen, Liang(1)
  EI:20163902840968   10.1088/0957-4484/27/40/405701
  Included in : EI
 • Surface-enhanced raman spectroscopy study of fresh human urine: a preliminary study

  Guang Pu Xue Yu Guang Pu Fen Xi/Spectroscopy and Spectral Analysis,1000-0593 ,2016-06-01.
  Zheng, Bin(1); Dong, Jin-Chao(2); Su, Li-Zhong(1); Meng, Meng(2); Zhang, Yue-Jiao(2); Li, Jian-Feng(2)
  WOS:000377735000067   EI:20162502522239   10.3964/j.issn.1000-0593(2016)06-1987-05
  Included in : SCIE、EI
 • Nanostructure-based plasmon-enhanced Raman spectroscopy for surface analysis of materials

  NATURE REVIEWS MATERIALS,2058-8437 ,2016-06.
  Ding, Song-Yuan; Yi, Jun; Li, Jian-Feng; Ren, Bin; Wu, De-Yin; Panneerselvam, Rajapandiyan; Tian, Zhong-Qun
  WOS:000377672200001   10.1038/natrevmats.2016.21
  Included in : SCIE
 • Self-assembly of subwavelength nanostructures with symmetry breaking in solution

  Nanoscale,2040-3364 ,2016-02-07.
  Tian, Xiang-Dong(1); Chen, Shu(2); Zhang, Yue-Jiao(3); Dong, Jin-Chao(3); Panneerselvam, Rajapandiyan(3); Zhang, Yun(1); Yang, Zhi-Lin(2); Li, Jian-Feng(3); Tian, Zhong-Qun(3)
  WOS:000369591400055   EI:20160601902582   10.1039/c5nr06738c
  Included in : SCIE、EI
 • In-situ electrochemical shell-isolated Ag nanoparticles-enhanced Raman spectroscopy study of adenine adsorption on smooth Ag electrodes

  Electrochimica Acta,0013-4686 ,2016-01-09.
  Li, Chao-Yu(1); Chen, Sen-Yuan(1); Zheng, Yong-Li(2); Chen, Shun-Peng(1); Panneerselvam, Rajapandiyan(1); Chen, Shu(3); Xu, Qing-Chi(3); Chen, Yan-Xia(2); Yang, Zhi-Lin(3); Wu, De-Yin(1); Li, Jian-Feng(1); Tian, Zhong-Qun(1)
  WOS:000375127200046   EI:20161202134410   10.1016/j.electacta.2016.03.065
  Included in : SCIE、EI
 • Synthesis of ultra-uniform gold spherical nanoparticles with different sizes and their SERS effects study

  Guang Pu Xue Yu Guang Pu Fen Xi/Spectroscopy and Spectral Analysis,1000-0593 ,2016-01-01.
  Jiang, Si-Wen(1); Li, Xia(2); Zhang, Yue-Jiao(3); Zhu, Gen-Song(1); Li, Jian-Feng(3)
  WOS:000368043800021   EI:20160101768440   10.3964/j.issn.1000-0593(2016)01-0099-05
  Included in : SCIE、EI
 • Nanoscale surface analysis that combines scanning probe microscopy and mass spectrometry: A critical review

  TrAC - Trends in Analytical Chemistry,0165-9936 ,2016-01-01.
  Liang, Zhisen(1); Yin, Zhibin(1); Yang, Hang(1); Xiao, Yuanfang(1); Hang, Wei(1,2); Li, Jianfeng(1)
  WOS:000369201000003   EI:20154701596757   10.1016/j.trac.2015.07.009
  Included in : SCIE、EI
 • How To Light Special Hot Spots in Multiparticle-Film Configurations

  ACS NANO,1936-0851 ,2016-01.
  Chen, Shu; Meng, Ling-Yan; Shan, Hang-Yong; Li, Jian-Feng; Qian, Lihua; Williams, Christopher T.; Yang, Zhi-Lin; Tian, Zhong-Qun
  WOS:000369115800062   EI:20164102893047   10.1021/acsnano.5b05605
  Included in : SCIE、EI
 • Shell-isolated nanoparticle-enhanced Raman spectroscopy study of the adsorption behaviour of DNA bases on Au(111) electrode surfaces

  ANALYST,0003-2654 ,2016.
  Wen, Bao-Ying; Jin, Xi; Li, Yue; Wang, Ya-Hao; Li, Chao-Yu; Liang, Miao-Miao; Panneerselvam, Rajapandiyan; Xu, Qing-Chi; Wu, De-Yin; Yang, Zhi-Lin; Li, Jian-Feng; Tian, Zhong-Qun
  WOS:000378942900026   10.1039/c6an00180g
  Included in : SCIE
 • Shell-Isolated Nanoparticle-Enhanced Raman Spectroscopy at Single-Crystal Electrode Surfaces

  Advanced Optical Materials,2195-1071 ,2016.
  Dong, Jin-Chao(1,2,3); Panneerselvam, Rajapandiyan(1,2,3); Lin, Ying(1,2,3); Tian, Xiang-Dong(5); Li, Jian-Feng(1,2,3,4)
  EI:20163002643744   10.1002/adom.201600223
  Included in : EI
 • Plasmon-Enhanced Spectroscopies with Shell-Isolated Nanoparticles

  Small,1613-6810 ,2016.
  Li, Chao-Yu(1); Yang, Zhen-Wei(1); Dong, Jin-Chao(1); Ganguly, Tapan(1); Li, Jian-Feng(1)
  WOS:000397018100002   EI:20165203170707   10.1002/smll.201601598
  Included in : SCIE、EI
 • Large scale synthesis of pinhole-free shell-isolated nanoparticles (SHINs) using improved atomic layer deposition (ALD) method for practical applications

  JOURNAL OF RAMAN SPECTROSCOPY,0377-0486 ,2015-12.
  Zhang, Wei; Dong, Jin-Chao; Li, Chao-Yu; Chen, Shu; Zhan, Chao; Panneerselvam, Rajapandiyan; Yang, Zhi-Lin; Li, Jian-Feng; Zhou, Yong-Liang
  WOS:000367664200003   10.1002/jrs.4760
  Included in : SCIE
 • "Smart" Ag Nanostructures for Plasmon-Enhanced Spectroscopies

  JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY,0002-7863 ,2015-11-04.
  Li, Chao-Yu; Meng, Meng; Huang, Sheng-Chao; Li, Lei; Huang, Shao-Rong; Chen, Shu; Meng, Ling-Yan; Panneerselvam, Rajapandiyan; Zhang, San-Jun; Ren, Bin; Yang, Zhi-Lin; Li, Jian-Feng; Tian, Zhong-Qun
  WOS:000364355900016   10.1021/jacs.5b09682
  Included in : SCIE
 • Plasmon-Enhanced Second-Harmonic Generation Nanorulers with Ultrahigh Sensitivities

  NANO LETTERS,1530-6984 ,2015-10.
  Shen, Shaoxin; Meng, Lingyan; Zhang, Yuejiao; Han, Junbo; Ma, Zongwei; Hu, Shu; He, Yuhan; Li, Jianfeng; Ren, Bin; Shih, Tien-Mo; Wang, Zhaohui; Yang, Zhilin; Tian, Zhongqun
  WOS:000363003100064   EI:20154201413023   10.1021/acs.nanolett.5b02569
  Included in : SCIE、EI
 • In Situ Monitoring of Electrooxidation Processes at Gold Single Crystal Surfaces Using Shell-Isolated Nanoparticle-Enhanced Raman Spectroscopy

  Journal of the American Chemical Society,0002-7863 ,2015-06-24.
  Li, Chao-Yu(1); Dong, Jin-Chao(1); Jin, Xi(1); Chen, Shu(2); Panneerselvam, Rajapandiyan(1); Rudnev, Alexander V.(3); Yang, Zhi-Lin(2); Li, Jian-Feng(1,3); Wandlowski, Thomas(3); Tian, Zhong-Qun(1)
  WOS:000357062000027   EI:20152600985262   10.1021/jacs.5b04670
  Included in : SCIE、EI
 • Pulsed microdischarge with inductively coupled plasma mass spectrometry for elemental analysis on solid metal samples

  Analytical Chemistry,0003-2700 ,2015-05-05.
  Li, Weifeng(1); Yin, Zhibin(1); Cheng, Xiaoling(1); Hang, Wei(1); Li, Jianfeng(1); Huang, Benli(1)
  WOS:000354153600041   EI:20151900829357   10.1021/acs.analchem.5b00397
  Included in : SCIE、EI
 • Electromagnetic enhancement in shell-isolated nanoparticle-enhanced Raman scattering from gold flat surfaces

  Journal of Physical Chemistry C,1932-7447 ,2015-03-05.
  Chen, Shu(1); Yang, Zhilin(1); Meng, Lingyan(1); Li, Jianfeng(2); Williams, Christopher T.(3); Tian, Zhongqun(2)
  WOS:000350840700092   EI:20151000619013   10.1021/acs.jpcc.5b01254
  Included in : SCIE、EI
 • Electrochemical shell-isolated nanoparticle-enhanced raman spectroscopy: Correlating structural information and adsorption processes of pyridine at the Au(hkl) single crystal/solution interface

  Journal of the American Chemical Society,0002-7863 ,2015-02-18.
  Li, Jian-Feng(1,2); Zhang, Yue-Jiao(1); Rudnev, Alexander V.(2); Anema, Jason R.(1); Li, Song-Bo(1); Hong, Wen-Jing(2); Rajapandiyan, Panneerselvam(1); Lipkowski, Jacek(3); Wandlowski, Thomas(2); Tian, Zhong-Qun(1)
  WOS:000349807000043   EI:20150900570033   10.1021/ja513263j
  Included in : SCIE、EI
 • Dielectric shell isolated and graphene shell isolated nanoparticle enhanced Raman spectroscopies and their applications

  CHEMICAL SOCIETY REVIEWS,0306-0012 ,2015.
  Li, Jian-Feng; Anema, Jason R.; Wandlowski, Thomas; Tian, Zhong-Qun
  WOS:000364853400002   10.1039/c5cs00501a
  Included in : SCIE
 • A theoretical and experimental approach to shell-isolated nanoparticle-enhanced Raman spectroscopy of single-crystal electrodes

  Surface Science,0039-6028 ,2014.
  Ding, Song-Yuan(1); Yi, Jun(2); Li, Jian-Feng(3); Tian, Zhong-Qun(1,2)
  WOS:000347266000012   EI:20144900281324   10.1016/j.susc.2014.07.019
  Included in : SCIE、EI
 • Versatile strategy for gold nanoparticle-enhanced Raman spectroscopy

  ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY,0065-7727 ,2013-04-07.
  Huang, Yi-Fan; Zhang, Meng; Li, Jian-Feng; Tian, Ziang-Dong; Li, Chao-Yu; Qiu, Zhi; Zhang, Xue-Ming; Ding, Song-Yuan; Ren, Bin; Mao, Bing-Wei; Tian, Zhong-Qun
  WOS:000323851304090  
  Included in : SCIE、CPCI-S
 • Shell-isolated nanoparticle-enhanced Raman spectroscopy: Nanoparticle synthesis, characterization and applications in electrochemistry

  JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY,1572-6657 ,2013-01-01.
  Lin, Xiao-Dong; Li, Jian-Feng; Huang, Yi-Fan; Tian, Xiang-Dong; Uzayisenga, Viviane; Li, Song-Bo; Ren, Bin; Tian, Zhong-Qun
  WOS:000317158800004   EI:20131616205586   10.1016/j.jelechem.2012.07.017
  Included in : SCIE、EI
 • Surface analysis using shell-isolated nanoparticle-enhanced Raman spectroscopy

  Nature Protocols,1754-2189 ,2013-01.
  Li, J. F.; Tian, X. D.; Li, S. B.; Anema, J. R.; Yang, Z. L.; Ding, Y.; Wu, Y. F.; Zeng, Y. M.; Chen, Q. Z.; Ren, B.; Wang, Z. L.; Tian, Z. Q.
  WOS:000313051300005   10.1038/nprot.2012.141
  Included in : SCIE
 • SHINERS and plasmonic properties of Au Core SiO2 shell nanoparticles with optimal core size and shell thickness

  JOURNAL OF RAMAN SPECTROSCOPY,0377-0486 ,2013.
  Tian, Xiang-Dong; Liu, Bi-Ju; Li, Jian-Feng; Yang, Zhi-Lin; Ren, Bin; Tian, Zhong-Qun
  WOS:000321430200008   10.1002/jrs.4317
  Included in : SCIE
 • Synthesis, characterization, and 3D-FDTD simulation of Ag@SiO2 nanoparticles for shell-isolated nanoparticle-enhanced raman spectroscopy

  Langmuir,0743-7463 ,2012-06-19.
  Uzayisenga, Viviane (1); Lin, Xiao-Dong (1); Li, Li-Mei (2); Anema, Jason R. (1); Yang, Zhi-Lin (2); Huang, Yi-Fan (1); Lin, Hai-Xin (1); Li, Song-Bo (1); Li, Jian-Feng (1); Tian, Zhong-Qun (1)
  WOS:000305320700040   EI:20122615154247   10.1021/la3005536
  Included in : SCIE、EI
 • A SERS study of thiocyanate adsorption on Au-core Pd-shell nanoparticle film electrodes

  Journal of Electroanalytical Chemistry,1572-6657 ,2012-01-15.
  Fang, Ping-Ping (1); Li, Jian-Feng (1); Lin, Xiao-Dong (1); Anema, Jason R. (1); Wu, De-Yin (1); Ren, Bin (1); Tian, Zhong-Qun (1)
  WOS:000300547300012   EI:20120114659048   10.1016/j.jelechem.2011.11.025
  Included in : SCIE、EI
 • Synthesis and Characterization of Gold Nanoparticles Coated with Ultrathin and Chemically Inert Dielectric Shells for SHINERS Applications

  Applied Spectroscopy,0003-7028 ,2011-06.
  Li, JF; Li, SB; Anema, JR; Yang, ZL; Huang, YF; Ding, Y; Wu, YF; Zhou, XS; Wu, DY; Ren, B; Wang, ZL; Tian, ZQ
  WOS:000291232100008   EI:20112414067429   10.1366/10-06140
  Included in : SCIE、EI
 • Shell-Isolated Nanoparticle-Enhanced Raman Spectroscopy (SHINERS) Based on Gold-Core Silica-Shell Nanorods

  Zeitschrift Fur Physikalische Chemie-International Journal of Research in Physical Chemistry & Chemical Physics,0942-9352 ,2011.
  Li, Song-Bo; Li, Li-Mei; Anema, Jason R.; Li, Jian-Feng; Yang, Zhi-Lin; Ren, Bin; Sun, Jian-Jun; Tian, Zhong-Qun
  WOS:000294389200012   10.1524/zpch.2011.0101
  Included in : SCIE
 • 表面增强拉曼光谱快速检测尿液中的尿酸

  光谱学与光谱分析,1000-0593 ,2017-06.
  郑彬;温宝英;苏立众;张华;李剑锋
  CSCD核心
 • 拉曼光谱法快速测定电子烟烟液中的1,2-丙二醇和丙三醇

  烟草科技,1002-0861 ,2017.
  李霞;温宝英;卢昕博;徐建;胡安福;蒋健;李剑锋;周国俊
  CSCD核心
 • 不同粒径、超均匀球形金纳米粒子合成及其表面增强拉曼散射效应研究

  光谱学与光谱分析,1000-0593 ,2016-01-15.
  蒋思文;李霞;张月皎;朱根松;李剑锋
  CSCD核心 理工二类核心
 • 电化学表面增强拉曼光谱—现状和展望

  电化学,1006-3471 ,2010.
  任斌;李剑锋;黄逸凡;曾智聪;田中群
  理工二类核心
 • Shell-isolated nanoparticle-enhanced Raman spectroscopy: principle and applications

  NANOIMAGING AND NANOSPECTROSCOPY III,0277-786X ,2015.
  Li, Jian-Feng; Tian, Zhong-Qun
  CPCI-S