Researcher's Profile

已发表成果:

WOK 论文 13 篇;专利发明 1 个;

 • PRMT2 links histone H3R8 asymmetric dimethylation to oncogenic activation and tumorigenesis of glioblastoma

  NATURE COMMUNICATIONS,2041-1723 ,2018-10-31.
  Dong, F; Li, Q; Yang, C; Huo, DW; Wang, X; Ai, CB; Kong, Y; Sun, XY; Wang, W; Zhou, Y; Liu, X; Li, W; Gao, WW; Liu, W; Kang, CS; Wu, XD
  WOS:000448807000023   10.1038/s41467-018-06968-7
  Included in : SCIE
 • Dismissal of RNA Polymerase II Underlies a Large Ligand-Induced Enhancer Decommissioning Program

  MOLECULAR CELL,1097-2765 ,2018-08-16.
  Tan, YL; Jin, CY; Ma, WB; Hu, YR; Tanasa, B; Oh, S; Gamliel, A; Ma, Q; Yao, L; Zhang, J; Ohgi, K; Liu, W; Aggarwal, AK; Rosenfeld, MG
  WOS:000441745600007   10.1016/j.molcel.2018.07.039
  Included in : SCIE
 • JMJD6LicensesER alpha-Dependent Enhancer and Coding Gene Activation by Modulating the Recruitment of the CARM1/MED12 Co-activator Complex

  MOLECULAR CELL,1097-2765 ,2018-04-19.
  Gao, Wei-wei; Xiao, Rong-quan; Zhang, Wen-juan; Hu, Yi-ren; Peng, Bing-ling; Li, Wen-juan; He, Yao-hui; Shen, Hai-feng; Ding, Jian-cheng; Huang, Qi-xuan; Ye, Tian-yi; Li, Ying; Liu, Zhi-ying; Ding, Rong; Rosenfeld, Michael G.; Liu, Wen
  WOS:000430536000015   10.1016/j.molcel.2018.03.006
  Included in : SCIE
 • Methylation of transcription factor YY2 regulates its transcriptional activity and cell proliferation

  CELL DISCOVERY,2056-5968 ,2017-10-03.
  Wu, Xiao-nan; Shi, Tao-tao; He, Yao-hui; Wang, Fei-fei; Sang, Rui; Ding, Jian-cheng; Zhang, Wen-juan; Shu, Xing-yi; Shen, Hai-feng; Yi, Jia; Gao, Xiang; Liu, Wen
  WOS:000414928200001   10.1038/celldisc.2017.35
  Included in : SCIE
 • Stable isotope N-phosphoryl amino acids labeling for quantitative profiling of amine-containing metabolites using liquid chromatography mass spectrometry

  ANALYTICA CHIMICA ACTA,0003-2670 ,2017-07-25.
  Zhang, Shanshan; Shi, Jinwen; Shan, Changkai; Huang, Chengting; Wu, Yile; Ding, Rong; Xue, Yuhua; Liu, Wen; Zhou, Qiang; Zhao, Yufen; Xu, Pengxiang; Gao, Xiang
  WOS:000402863100003   10.1016/j.aca.2017.04.025
  Included in : SCIE
 • Glucocorticoid Receptor:MegaTrans Switching Mediates the Repression of an ER alpha-Regulated Transcriptional Program

  MOLECULAR CELL,1097-2765 ,2017-05-04.
  Yang, Feng; Ma, Qi; Liu, Zhijie; Li, Wenbo; Tan, Yuliang; Jin, Chunyu; Ma, Wubin; Hu, Yiren; Shen, Jia; Ohgi, Kenneth A.; Telese, Francesca; Liu, Wen; Rosenfeld, Michael G.
  WOS:000400564100004   10.1016/j.molcel.2017.03.019
  Included in : SCIE
 • JMJD6 and U2AF65 co-regulate alternative splicing in both JMJD6 enzymatic activity dependent and independent manner

  NUCLEIC ACIDS RESEARCH,0305-1048 ,2017-04-07.
  Yi, Jia; Shen, Hai-Feng; Qiu, Jin-Song; Huang, Ming-Feng; Zhang, Wen-Juan; Ding, Jian-Cheng; Zhu, Xiao-Yan; Zhou, Yu; Fu, Xiang-Dong; Liu, Wen
  WOS:000398376200053   10.1093/nar/gkw1144
  Included in : SCIE
 • Regulation of Transcription Factor Yin Yang 1 by SET7/9-mediated Lysine Methylation

  SCIENTIFIC REPORTS,2045-2322 ,2016-02-23.
  Zhang, Wen-juan; Wu, Xiao-nan; Shi, Tao-tao; Xu, Huan-teng; Yi, Jia; Shen, Hai-feng; Huang, Ming-feng; Shu, Xing-yi; Wang, Fei-fei; Peng, Bing-ling; Xiao, Rong-quan; Gao, Wei-wei; Ding, Jian-cheng; Liu, Wen
  WOS:000370630800001   10.1038/srep21718
  Included in : SCIE
 • Potential of IL-33 for Preventing the Kidney Injury via Regulating the Lipid Metabolism in Gout Patients

  JOURNAL OF DIABETES RESEARCH,2314-6745 ,2016.
  Duan, Lihua; Huang, Yan; Su, Qun; Lin, Qingyan; Liu, Wen; Luo, Jiao; Yu, Bing; He, Yan; Qian, Hongyan; Liu, Yuan; Chen, Jie; Shi, Guixiu
  WOS:000382062200001   10.1155/2016/1028401
  Included in : SCIE
 • High Level Serum Procalcitonin Associated Gouty Arthritis Susceptibility: From a Southern Chinese Han Population

  PLOS ONE,1932-6203 ,2015-07-16.
  Liu, Wen; Sigdel, Keshav Raj; Wang, Ying; Su, Qun; Huang, Yan; Zhang, Yan Lin; Chen, Jie; Duan, Lihua; Shi, Guixiu
  WOS:000358198200044   10.1371/journal.pone.0132855
  Included in : SCIE
 • Brd4 and JMJD6-Associated Anti-Pause Enhancers in Regulation of Transcriptional Pause Release

  CELL,0092-8674 ,2013-12-19.
  Liu, Wen; Ma, Qi; Wong, Kaki; Li, Wenbo; Ohgi, Kenny; Zhang, Jie; Aggarwal, Aneel K.; Rosenfeld, Michael G.
  WOS:000328693300014   10.1016/j.cell.2013.10.056
  Included in : SCIE
 • Synthesis and cellular uptake mechanism of Tat decorated Au-Au2S nanoparticles

  Fuhe Cailiao Xuebao/Acta Materiae Compositae Sinica,1000-3851 ,2008-12.
  Qiao, Yongping(1,2); Wang, Zuyong(1,2); Zhang, Yafei(1,2); Liu, Wen(1,2); Zhao, Yang(1,2); Wang, Lin(1,2); Ren, Lei(1,2,3); Zhang, Qiqing(1,2,4)
  EI:20085211812834  
  Included in : EI
 • NIR sensitive Au-Au2S nanoparticles as the potential optically-activated drug delivery systems

  8th World Biomaterials Congress 2008, ,2008.
  Ren, Lei(1); Wang, Zu-Yong(1); Liu, Wen(1); Qiao, Yong-Ping(1); Zhang, Qi-Qing(1); Tan, Mei-Chee(2); Chow, Gan-Moog(2)
  EI:20124715679627  
  Included in : EI