Researcher's Profile

已发表成果统计信息:

WOK 论文 61篇;中文核心 8篇;其它论文 3篇;专利发明 6个;

 • Hippo Signaling Suppresses Cell Ploidy and Tumorigenesis through Skp2

  CANCER CELL,1535-6108 ,2017-05-08.
  Zhang, Shihao; Chen, Qinghua; Liu, Qingxu; Li, Yuxi; Sun, Xiufeng; Hong, Lixin; Ji, Suyuan; Liu, Chengyan; Geng, Jing; Zhang, Weiji; Lu, Zhonglei; Yin, Zhen-Yu; Zeng, Yuanyuan; Lin, Kwang-Huei; Wu, Qiao; Li, Qiyuan; Nakayama, Keiko; Nakayama, Keiich I.; Deng, Xianming; Johnson, Randy L.; Zhu, Liang; Gao, Daming; Chen, Lanfen; Zhou, Dawang
  WOS:000400738600010   10.1016/j.ccell.2017.04.004
  Included in : SCIE
 • Nur77 suppresses hepatocellular carcinoma via switching glucose metabolism toward gluconeogenesis through attenuating phosphoenolpyruvate carboxykinase sumoylation

  NATURE COMMUNICATIONS,2041-1723 ,2017-02-27.
  Bian, Xue-li; Chen, Hang-zi; Yang, Peng-bo; Li, Ying-ping; Zhang, Fen-na; Zhang, Jia-yuan; Wang, Wei-jia; Zhao, Wen-xiu; Zhang, Sheng; Chen, Qi-tao; Zheng, Yu; Sun, Xiao-yu; Wang, Xiao-min; Chien, Kun-Yi; Wu, Qiao
  WOS:000394795600001   10.1038/ncomms14420
  Included in : SCIE
 • miR-15a-3p and miR-16-1-3p Negatively Regulate Twist1 to Repress Gastric Cancer Cell Invasion and Metastasis

  INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL SCIENCES,1449-2288 ,2017 .
  Wang, Tao; Hou, Jingjing; Li, Zengpeng; Zheng, Zihan; Wei, Jie; Song, Dan; Hu, Tao; Wu, Qiao; Yang, James Y.; Cai, Jian-chun
  WOS:000396426200012   10.7150/ijbs.14770
  Included in : SCIE