Researcher's Profile

Lanfen CHEN(陈兰芬)

School of Life Sciences

国家优秀青年基金;千人计划-青年人才

Research Area:

Inflammation and Diseases

 • Pharmacological targeting of kinases MST1 and MST2 augments tissue repair and regeneration

  SCIENCE TRANSLATIONAL MEDICINE,1946-6234 ,2016-08-17.
  Fan, Fuqin; He, Zhixiang; Kong, Lu-Lu; Chen, Qinghua; Yuan, Quan; Zhang, Shihao; Ye, Jinjin; Liu, Hao; Sun, Xiufeng; Geng, Jing; Yuan, Lunzhi; Hong, Lixin; Xiao, Chen; Zhang, Weiji; Sun, Xihuan; Li, Yunzhan; Wang, Ping; Huang, Lihong; Wu, Xinrui; Ji, Zhiliang; Wu, Qiao; Xia, Ning-Shao; Gray, Nathanael S.; Chen, Lanfen; Yun, Cai-Hong; Deng, Xianming; Zhou, Dawang
  WOS:000384013700002   10.1126/scitranslmed.aaf2304
  Included in : SCIE
 • Hippo信号通路调控宿主抗感染的重要防御机制

  中国科学基金,1000-8217 ,2016-01-15.
  耿晶;孙秀峰;王平;王晓珍;张世浩;赵昊;熊晓琳;陈兰芬;周大旺
  CSCD扩展 理工二类核心