Researcher's Profile

Lanfen CHEN(陈兰芬)

School of Life Sciences

国家优秀青年基金

已发表成果统计信息:

WOK 论文 7篇;中文核心 3篇;

 • Mst1 and Mst2 kinases: regulations and diseases

  CELL AND BIOSCIENCE,2045-3701 ,2013-08-28.
  Qin, Funiu; Tian, Jing; Zhou, Dawang; Chen, Lanfen
  WOS:000325165700001   10.1186/2045-3701-3-31
  Included in : SCIE
 • Mlkl knockout mice demonstrate the indispensable role of Mlkl in necroptosis

  CELL RESEARCH,1001-0602 ,2013.
  Wu, Jianfeng; Huang, Zhe; Ren, Junming; Zhang, Zhirong; He, Peng; Li, Yangxin; Ma, Jianhui; Chen, Wanze; Zhang, Yingying; Zhou, Xiaojuan; Yang, Zhentao; Wu, Su-Qin; Chen, Lanfen; Han, Jiahuai
  WOS:000322574900008   10.1038/cr.2013.91
  Included in : SCIE