Researcher's Profile

Research Area:

Chemical biology and medicinal chemistry

 • Oridonin is a covalent NLRP3 inhibitor with strong anti-inflammasome activity

  NATURE COMMUNICATIONS,2041-1723 ,2018-06-29.
  He, HB; Jiang, H; Chen, Y; Ye, J; Wang, AL; Wang, C; Liu, QS; Liang, GL; Deng, XM; Jiang, W; Zhou, RB
  WOS:000436791400011   10.1038/s41467-018-04947-6
  Included in : SCIE
 • Discovery and Identification of Small Molecules as Methuosis Inducers with in Vivo Antitumor Activities

  JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY,0022-2623 ,2018-06-28.
  Huang, W; Sun, XH; Li, YZ; He, ZX; Li, L; Deng, Z; Huang, XX; Han, S; Zhang, T; Zhong, JJ; Wang, Z; Xu, QY; Zhang, JM; Deng, XM
  WOS:000437811200026   10.1021/acs.jmedchem.8b00753
  Included in : SCIE
 • ERK5 is activated by oncogenic BRAF and promotes melanoma growth

  ONCOGENE,0950-9232 ,2018-05.
  Tusa, I; Gagliardi, S; Tubita, A; Pandolfi, S; Urso, C; Borgognoni, L; Wang, JH; Deng, XM; Gray, NS; Stecca, B; Rovida, E
  WOS:000431873400001   10.1038/s41388-018-0164-9
  Included in : SCIE
 • Tranilast directly targets NLRP3 to treat inflammasome-driven diseases

  EMBO MOLECULAR MEDICINE,1757-4676 ,2018-04.
  Huang, Yi; Jiang, Hua; Chen, Yun; Wang, Xiaqiong; Yang, Yanqing; Tao, Jinhui; Deng, Xianming; Liang, Gaolin; Zhang, Huafeng; Jiang, Wei; Zhou, Rongbin
  WOS:000429322500010   10.15252/emmm.201708689
  Included in : SCIE
 • New 12,8-Eudesmanolides from Eutypella sp 1-15

  JOURNAL OF ANTIBIOTICS,0021-8820 ,2017-10.
  Wang, Yuezhou; Wang, Yue; Wu, An-an; Zhang, Lei; Hu, Zhiyu; Huang, Huiying; Xu, Qingyan; Deng, Xianming
  WOS:000411918400010   10.1038/ja.2017.89
  Included in : SCIE
 • Hippo Signaling Suppresses Cell Ploidy and Tumorigenesis through Skp2

  CANCER CELL,1535-6108 ,2017-05-08.
  Zhang, Shihao; Chen, Qinghua; Liu, Qingxu; Li, Yuxi; Sun, Xiufeng; Hong, Lixin; Ji, Suyuan; Liu, Chengyan; Geng, Jing; Zhang, Weiji; Lu, Zhonglei; Yin, Zhen-Yu; Zeng, Yuanyuan; Lin, Kwang-Huei; Wu, Qiao; Li, Qiyuan; Nakayama, Keiko; Nakayama, Keiich I.; Deng, Xianming; Johnson, Randy L.; Zhu, Liang; Gao, Daming; Chen, Lanfen; Zhou, Dawang
  WOS:000400738600010   10.1016/j.ccell.2017.04.004
  Included in : SCIE
 • Nonomuraea ceibae sp nov., an actinobacterium isolated from Ceiba speciosa rhizosphere

  INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY,1466-5026 ,2017-05.
  Wang, Fei; Shi, Jindi; Huang, Yaojian; Wu, Yingying; Deng, Xianming
  WOS:000403696100009   10.1099/ijsem.0.001782
  Included in : SCIE
 • Mycoepoxydiene suppresses HeLa cell growth by inhibiting glycolysis and the pentose phosphate pathway

  Applied Microbiology and Biotechnology,0175-7598 ,2017-02-21.
  Jin, Kehua(1,2,3); Li, Li(1,2); Sun, Xihuan(1,2); Xu, Qingyan(1,2); Song, Siyang(1,2); Shen, Yuemao(4); Deng, Xianming(1,2)
  WOS:000400069500021   EI:20170803382175   10.1007/s00253-017-8187-7
  Included in : SCIE、EI
 • Identification of compounds with anti-human cytomegalovirus activity that inhibit production of IE2 proteins

  ANTIVIRAL RESEARCH,0166-3542 ,2017-02.
  Beelontally, Rooksarr; Wilkie, Gavin S.; Lau, Betty; Goodmaker, Charles J.; Ho, Catherine M. K.; Swanson, Chad M.; Deng, Xianming; Wang, Jinhua; Gray, Nathanael S.; Davison, Andrew J.; Strang, Blair L.
  WOS:000393008400008   10.1016/j.antiviral.2016.12.006
  Included in : SCIE
 • Targeting BRK-Positive Breast Cancers with Small-Molecule Kinase Inhibitors

  CANCER RESEARCH,0008-5472 ,2017-01-01.
  Jiang, Jie; Gui, Fu; He, Zhixiang; Li, Li; Li, Yunzhan; Li, Shunying; Wu, Xinrui; Deng, Zhou; Sun, Xihuan; Huang, Xiaoxing; Huang, Wei; Han, Shang; Zhang, Ting; Wang, Zheng; Jiao, Bo; Song, Siyang; Wang, Hongrui; Chen, Lanfen; Zhou, Dawang; Liu, Qiang; Ren, Ruibao; Zhang, Jianming; Deng, Xianming
  WOS:000393187900016   10.1158/0008-5472.CAN-16-1038
  Included in : SCIE
 • Multifunctional Nanohybrid Based on Porous Silicon Nanoparticles, Gold Nanoparticles, and Acetalated Dextran for Liver Regeneration and Acute Liver Failure Theranostics

  Advanced Materials,0935-9648 ,2017.
  Liu, Zehua(1); Li, Yunzhan(2,3); Li, Wei(1); Xiao, Chen(2,3); Liu, Dongfei(1,8); Dong, Chao(2,3); Zhang, Ming(2,3); M?kil?, Ermei(4); Kemell, Marianna(5); Salonen, Jarno(4); Hirvonen, Jouni T.(1); Zhang, Hongbo(6,7); Zhou, Dawang(2,3); Deng, Xianming(2,3); Santos, Hélder A.(1,8)
  WOS:000436455800001   EI:20174204274704   10.1002/adma.201703393
  Included in : SCIE、EI
 • Structure Determinants of Lagunamide A for Anticancer Activity and Its Molecular Mechanism of Mitochondrial Apoptosis

  MOLECULAR PHARMACEUTICS,1543-8384 ,2016-11.
  Huang, Xiaoxing; Huang, Wei; Li, Li; Sun, Xihuan; Song, Siyang; Xu, Qingyan; Zhang, Lianru; Wei, Bang-Guo; Deng, Xianming
  WOS:000387428300015   10.1021/acs.molpharmaceut.6b00564
  Included in : SCIE
 • Leveraging unique structural characteristics of WNK kinases to achieve therapeutic inhibition

  SCIENCE SIGNALING,1945-0877 ,2016-10-18.
  Zhang, Jinwei; Deng, Xianming; Kahle, Kristopher T.
  WOS:000387029300003   10.1126/scisignal.aaj2227
  Included in : SCIE
 • Discovery of a Series of 5,11-Dihydro-6H-benzo[e]pyrimido[5,4-b][1,4]diazepin-6-ones as Selective PI3K-delta/gamma Inhibitors

  ACS MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS,1948-5875 ,2016-10.
  Ferguson, Fleur M.; Ni, Jing; Zhang, Tinghu; Tesar, Bethany; Sim, Taebo; Kim, Nam Doo; Deng, Xianming; Brown, Jennifer R.; Zhao, Jean J.; Gray, Nathanael S.
  WOS:000385689300009   10.1021/acsmedchemlett.6b00209
  Included in : SCIE
 • Pharmacological targeting of kinases MST1 and MST2 augments tissue repair and regeneration

  SCIENCE TRANSLATIONAL MEDICINE,1946-6234 ,2016-08-17.
  Fan, Fuqin; He, Zhixiang; Kong, Lu-Lu; Chen, Qinghua; Yuan, Quan; Zhang, Shihao; Ye, Jinjin; Liu, Hao; Sun, Xiufeng; Geng, Jing; Yuan, Lunzhi; Hong, Lixin; Xiao, Chen; Zhang, Weiji; Sun, Xihuan; Li, Yunzhan; Wang, Ping; Huang, Lihong; Wu, Xinrui; Ji, Zhiliang; Wu, Qiao; Xia, Ning-Shao; Gray, Nathanael S.; Chen, Lanfen; Yun, Cai-Hong; Deng, Xianming; Zhou, Dawang
  WOS:000384013700002   10.1126/scitranslmed.aaf2304
  Included in : SCIE
 • Direct Targeting of beta-Catenin by a Small Molecule Stimulates Proteasomal Degradation and Suppresses Oncogenic Wnt/beta-Catenin Signaling

  CELL REPORTS,2211-1247 ,2016-06-28.
  Hwang, So-Young; Deng, Xianming; Byun, Sanguine; Lee, Chan; Lee, Seung-Joo; Suh, Hyunsuk; Zhang, Jianming; Kang, Qiaofeng; Zhang, Ting; Westover, Kenneth D.; Mandinova, Anna; Lee, Sam W.
  WOS:000378950700004   10.1016/j.celrep.2016.05.071
  Included in : SCIE
 • Two New Ring A-Cleaved Lanostane-Type Triterpenoids and Four Known Steroids Isolated from Endophytic Fungus Glomerella sp. F00244

  Helvetica Chimica Acta,0018-019X ,2016.
  Guo, Kai(1,2,3); Fang, Huiqin(1,2); Gui, Fu(1,2); Wang, Yuezhou(1,2); Xu, Qinyan(1,2); Deng, Xianming(1,2)
  WOS:000383473800005   EI:20163202682330   10.1002/hlca.201600039
  Included in : SCIE、EI
 • Ezh2 regulates differentiation and function of natural killer cells through histone methyltransferase activity

  PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA,0027-8424 ,2015-12-29.
  Yin, Jie; Leavenworth, Jianmei W.; Li, Yang; Luo, Qi; Xie, Huafeng; Liu, Xinhua; Huang, Shan; Yan, Han; Fu, Zheng; Zhang, Liyun Y.; Zhang, Litao; Hao, Junwei; Wu, Xudong; Deng, Xianming; Roberts, Charles W. M.; Orkin, Stuart H.; Cantor, Harvey; Wang, Xi
  WOS:000367234700067   10.1073/pnas.1521740112
  Included in : SCIE
 • Cytochalasans and Sesquiterpenes from Eutypella scoparia 1-15

  NATURAL PRODUCT COMMUNICATIONS,1934-578X ,2015-12.
  Qi, Shuang; Wang, Yue; Zheng, Zhonghui; Xu, Qingyan; Deng, Xianming
  WOS:000367211300006  
  Included in : SCIE
 • Aspertetranones A-D, Putative Meroterpenoids from the Marine Algal-Associated Fungus Aspergillus sp ZL0-1b14

  JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS,0163-3864 ,2015-10.
  Wang, Yuezhou; Qi, Shuang; Zhan, Ying; Zhang, Nanwen; Wu, An-an; Gui, Fu; Guo, Kai; Yang, Yanru; Cao, Shugeng; Hu, Zhiyu; Zheng, Zhonghui; Song, Siyang; Xu, Qingyan; Shen, Yuemao; Deng, Xianming
  WOS:000363995800013   10.1021/acs.jnatprod.5b00487
  Included in : SCIE
 • Kribbella mirabilis sp nov., isolated from rhizosphere soil of a herbaceous plant, Mirabilis jalapa L.

  INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY,1466-5026 ,2015-09.
  Li, Dan; Song, Jiaojiao; Huang, Yaojian; Song, Siyang; Wu, Yingying; Deng, Xianming
  WOS:000364108400056   10.1099/ijsem.0.000393
  Included in : SCIE
 • The mitogen-activated protein kinase ERK5 regulates the development and growth of hepatocellular carcinoma

  GUT,0017-5749 ,2015-09.
  Rovida, Elisabetta; Di Maira, Giovanni; Tusa, Ignazia; Cannito, Stefania; Paternostro, Claudia; Navari, Nadia; Vivoli, Elisa; Deng, Xianming; Gray, Nathanael S.; Esparis-Ogando, Azucena; David, Ezio; Pandiella, Atanasio; Dello Sbarba, Persio; Parola, Maurizio; Marra, Fabio
  WOS:000360389800015   10.1136/gutjnl-2014-306761
  Included in : SCIE
 • Kibdelosporangium lantanae sp nov., isolated from the rhizosphere soil of an ornamental plant, Lantana camara L.

  INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY,1466-5026 ,2015-08.
  Li, Dan; Huang, Yaojian; Song, Siyang; Xue, Ci; Wu, Yingying; Deng, Xianming
  WOS:000362384800037   10.1099/ijs.0.000302
  Included in : SCIE
 • Four New Cycloheximide Derivatives from Streptomyces sp h-119

  RECORDS OF NATURAL PRODUCTS,1307-6167 ,2015.
  Yang, Dou; Xu, Qing Yan; Deng, Xian Ming; Song, Si Yang; Hu, Zhi Yu; Zheng, Zhong Hui
  WOS:000361529300010  
  Included in : SCIE
 • Impeded Nedd4-1-Mediated Ras Degradation Underlies Ras-Driven Tumorigenesis

  CELL REPORTS,2211-1247 ,2014-05.
  Zeng, Taoling; Wang, Qun; Fu, Jieying; Lin, Qi; Bi, Jing; Ding, Weichao; Qiao, Yikai; Zhang, Sheng; Zhao, Wenxiu; Lin, Huayue; Wang, Meilin; Lu, Binfeng; Deng, Xianming; Zhou, Dawang; Yin, Zhenyu; Wang, Hong-Rui
  WOS:000335560900027   10.1016/j.celrep.2014.03.045
  Included in : SCIE
 • Leucine-rich repeat kinase 2 inhibitors: a patent review (2006-2011)

  EXPERT OPINION ON THERAPEUTIC PATENTS,1354-3776 ,2012-12.
  Deng, Xianming; Choi, Hwan Geun; Buhrlage, Sara J.; Gray, Nathanael S.
  WOS:000311420400003   10.1517/13543776.2012.729041
  Included in : SCIE
 • Pyrazolopyridines as inhibitors of the kinase LRRK2: a patent evaluation (WO2011141756)

  EXPERT OPINION ON THERAPEUTIC PATENTS,1354-3776 ,2012-06.
  Deng, Xianming; Gray, Nathanael S.
  WOS:000305245000008   10.1517/13543776.2012.691968
  Included in : SCIE
 • Hippo pathway in intestinal homeostasis and tumorigenesis

  PROTEIN & CELL,1674-800X ,2012-04.
  Chen, Lanfen; Qin, Funiu; Deng, Xianming; Avruch, Joseph; Zhou, Dawang
  WOS:000310527600008   10.1007/s13238-012-2913-9
  Included in : SCIE
 • 鹭宁两地植物根际土壤中放线菌的生物多样性分析及生物活性检测

  厦门大学学报. 自然科学版,0438-0479 ,2017.
  王霏;黎丹;黄耀坚;邓贤明;吴莹莹
  CSCD核心
 • 福建省药理学学科发展报告

  海峡科学,1673-8683 ,2016-01-15.
  许建华;贾力;金鑫;邓贤明;刁勇;黄枚;倪峰