Researcher's Profile

已发表成果统计信息:

WOK 论文 29篇;中文核心 1篇;其它论文 1篇;

 • ERK5 is activated by oncogenic BRAF and promotes melanoma growth

  ONCOGENE,0950-9232 ,2018-05.
  Tusa, I; Gagliardi, S; Tubita, A; Pandolfi, S; Urso, C; Borgognoni, L; Wang, JH; Deng, XM; Gray, NS; Stecca, B; Rovida, E
  WOS:000431873400001   10.1038/s41388-018-0164-9
  Included in : SCIE
 • Hippo Signaling Suppresses Cell Ploidy and Tumorigenesis through Skp2

  CANCER CELL,1535-6108 ,2017-05-08.
  Zhang, Shihao; Chen, Qinghua; Liu, Qingxu; Li, Yuxi; Sun, Xiufeng; Hong, Lixin; Ji, Suyuan; Liu, Chengyan; Geng, Jing; Zhang, Weiji; Lu, Zhonglei; Yin, Zhen-Yu; Zeng, Yuanyuan; Lin, Kwang-Huei; Wu, Qiao; Li, Qiyuan; Nakayama, Keiko; Nakayama, Keiich I.; Deng, Xianming; Johnson, Randy L.; Zhu, Liang; Gao, Daming; Chen, Lanfen; Zhou, Dawang
  WOS:000400738600010   10.1016/j.ccell.2017.04.004
  Included in : SCIE
 • Leveraging unique structural characteristics of WNK kinases to achieve therapeutic inhibition

  SCIENCE SIGNALING,1945-0877 ,2016-10-18.
  Zhang, Jinwei; Deng, Xianming; Kahle, Kristopher T.
  WOS:000387029300003   10.1126/scisignal.aaj2227
  Included in : SCIE
 • Pharmacological targeting of kinases MST1 and MST2 augments tissue repair and regeneration

  SCIENCE TRANSLATIONAL MEDICINE,1946-6234 ,2016-08-17.
  Fan, Fuqin; He, Zhixiang; Kong, Lu-Lu; Chen, Qinghua; Yuan, Quan; Zhang, Shihao; Ye, Jinjin; Liu, Hao; Sun, Xiufeng; Geng, Jing; Yuan, Lunzhi; Hong, Lixin; Xiao, Chen; Zhang, Weiji; Sun, Xihuan; Li, Yunzhan; Wang, Ping; Huang, Lihong; Wu, Xinrui; Ji, Zhiliang; Wu, Qiao; Xia, Ning-Shao; Gray, Nathanael S.; Chen, Lanfen; Yun, Cai-Hong; Deng, Xianming; Zhou, Dawang
  WOS:000384013700002   10.1126/scitranslmed.aaf2304
  Included in : SCIE
 • Direct Targeting of beta-Catenin by a Small Molecule Stimulates Proteasomal Degradation and Suppresses Oncogenic Wnt/beta-Catenin Signaling

  CELL REPORTS,2211-1247 ,2016-06-28.
  Hwang, So-Young; Deng, Xianming; Byun, Sanguine; Lee, Chan; Lee, Seung-Joo; Suh, Hyunsuk; Zhang, Jianming; Kang, Qiaofeng; Zhang, Ting; Westover, Kenneth D.; Mandinova, Anna; Lee, Sam W.
  WOS:000378950700004   10.1016/j.celrep.2016.05.071
  Included in : SCIE
 • Impeded Nedd4-1-Mediated Ras Degradation Underlies Ras-Driven Tumorigenesis

  CELL REPORTS,2211-1247 ,2014-05.
  Zeng, Taoling; Wang, Qun; Fu, Jieying; Lin, Qi; Bi, Jing; Ding, Weichao; Qiao, Yikai; Zhang, Sheng; Zhao, Wenxiu; Lin, Huayue; Wang, Meilin; Lu, Binfeng; Deng, Xianming; Zhou, Dawang; Yin, Zhenyu; Wang, Hong-Rui
  WOS:000335560900027   10.1016/j.celrep.2014.03.045
  Included in : SCIE
 • Hippo pathway in intestinal homeostasis and tumorigenesis

  PROTEIN & CELL,1674-800X ,2012-04.
  Chen, Lanfen; Qin, Funiu; Deng, Xianming; Avruch, Joseph; Zhou, Dawang
  WOS:000310527600008   10.1007/s13238-012-2913-9
  Included in : SCIE
 • 鹭宁两地植物根际土壤中放线菌的生物多样性分析及生物活性检测

  厦门大学学报. 自然科学版,0438-0479 ,2017.
  王霏;黎丹;黄耀坚;邓贤明;吴莹莹
  CSCD核心
 • 福建省药理学学科发展报告

  海峡科学,1673-8683 ,2016-01-15.
  许建华;贾力;金鑫;邓贤明;刁勇;黄枚;倪峰