Researcher's Profile

已发表成果统计信息:

WOK 论文 29篇;中文核心 1篇;其它论文 1篇;

 • New 12,8-Eudesmanolides from Eutypella sp 1-15

  JOURNAL OF ANTIBIOTICS,0021-8820 ,2017-10.
  Wang, Yuezhou; Wang, Yue; Wu, An-an; Zhang, Lei; Hu, Zhiyu; Huang, Huiying; Xu, Qingyan; Deng, Xianming
  WOS:000411918400010   10.1038/ja.2017.89
  Included in : SCIE
 • Hippo Signaling Suppresses Cell Ploidy and Tumorigenesis through Skp2

  CANCER CELL,1535-6108 ,2017-05-08.
  Zhang, Shihao; Chen, Qinghua; Liu, Qingxu; Li, Yuxi; Sun, Xiufeng; Hong, Lixin; Ji, Suyuan; Liu, Chengyan; Geng, Jing; Zhang, Weiji; Lu, Zhonglei; Yin, Zhen-Yu; Zeng, Yuanyuan; Lin, Kwang-Huei; Wu, Qiao; Li, Qiyuan; Nakayama, Keiko; Nakayama, Keiich I.; Deng, Xianming; Johnson, Randy L.; Zhu, Liang; Gao, Daming; Chen, Lanfen; Zhou, Dawang
  WOS:000400738600010   10.1016/j.ccell.2017.04.004
  Included in : SCIE
 • Nonomuraea ceibae sp nov., an actinobacterium isolated from Ceiba speciosa rhizosphere

  INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY,1466-5026 ,2017-05.
  Wang, Fei; Shi, Jindi; Huang, Yaojian; Wu, Yingying; Deng, Xianming
  WOS:000403696100009   10.1099/ijsem.0.001782
  Included in : SCIE
 • Mycoepoxydiene suppresses HeLa cell growth by inhibiting glycolysis and the pentose phosphate pathway

  Applied Microbiology and Biotechnology,0175-7598 ,2017-02-21.
  Jin, Kehua(1,2,3); Li, Li(1,2); Sun, Xihuan(1,2); Xu, Qingyan(1,2); Song, Siyang(1,2); Shen, Yuemao(4); Deng, Xianming(1,2)
  WOS:000400069500021   EI:20170803382175   10.1007/s00253-017-8187-7
  Included in : SCIE、EI
 • Identification of compounds with anti-human cytomegalovirus activity that inhibit production of IE2 proteins

  ANTIVIRAL RESEARCH,0166-3542 ,2017-02.
  Beelontally, Rooksarr; Wilkie, Gavin S.; Lau, Betty; Goodmaker, Charles J.; Ho, Catherine M. K.; Swanson, Chad M.; Deng, Xianming; Wang, Jinhua; Gray, Nathanael S.; Davison, Andrew J.; Strang, Blair L.
  WOS:000393008400008   10.1016/j.antiviral.2016.12.006
  Included in : SCIE
 • Targeting BRK-Positive Breast Cancers with Small-Molecule Kinase Inhibitors

  CANCER RESEARCH,0008-5472 ,2017-01-01.
  Jiang, Jie; Gui, Fu; He, Zhixiang; Li, Li; Li, Yunzhan; Li, Shunying; Wu, Xinrui; Deng, Zhou; Sun, Xihuan; Huang, Xiaoxing; Huang, Wei; Han, Shang; Zhang, Ting; Wang, Zheng; Jiao, Bo; Song, Siyang; Wang, Hongrui; Chen, Lanfen; Zhou, Dawang; Liu, Qiang; Ren, Ruibao; Zhang, Jianming; Deng, Xianming
  WOS:000393187900016   10.1158/0008-5472.CAN-16-1038
  Included in : SCIE
 • Multifunctional Nanohybrid Based on Porous Silicon Nanoparticles, Gold Nanoparticles, and Acetalated Dextran for Liver Regeneration and Acute Liver Failure Theranostics

  Advanced Materials,0935-9648 ,2017.
  Liu, Zehua(1); Li, Yunzhan(2,3); Li, Wei(1); Xiao, Chen(2,3); Liu, Dongfei(1,8); Dong, Chao(2,3); Zhang, Ming(2,3); M?kil?, Ermei(4); Kemell, Marianna(5); Salonen, Jarno(4); Hirvonen, Jouni T.(1); Zhang, Hongbo(6,7); Zhou, Dawang(2,3); Deng, Xianming(2,3); Santos, Hélder A.(1,8)
  WOS:000436455800001   EI:20174204274704   10.1002/adma.201703393
  Included in : SCIE、EI
 • 鹭宁两地植物根际土壤中放线菌的生物多样性分析及生物活性检测

  厦门大学学报. 自然科学版,0438-0479 ,2017.
  王霏;黎丹;黄耀坚;邓贤明;吴莹莹
  CSCD核心