Subject

ENGINEERING

 • 1.
 • 1-, 1.5-, and 2-μm fiber lasers Q-switched by a broadband few-layer MoS2 saturable absorber

  Journal of Lightwave Technology,0733-8724 ,2014-12-15.
  Luo, Zhengqian(1); Huang, Yizhong(1); Zhong, Min(1); Li, Yingyue(1); Wu, Jianyu(1); Xu, Bin(1); Xu, Huiying(1); Cai, Zhiping(1); Peng, Jian(2); Weng, Jian(2)
  WOS:000345084000002
  EI:20144700225213
  10.1109/JLT.2014.2362147
 • 2.
 • 1484-nm two-cascaded Raman fiber laser mode-locked by an intermode-beating mode-locking technique

  Optical Engineering,0091-3286 ,2015-04-01.
  Xiong, Fengfu(1); Huang, Yizhong(1); Le, Lili(1); Xu, Bin(1,2); Chen, Nan(1); Cai, Zhiping(1,2); Luo, Zhengqian(1,2)
  WOS:000355207800025
  EI:20151600765324
  10.1117/1.OE.54.4.046102
 • 3.
 • 2d hand tracking based on flocking with obstacle avoidance

  International Journal of Advanced Robotic Systems,1729-8806 ,2014-02-19.
  Chen, Zihong(1); Zheng, Lingxiang(1); Chen, Yuqi(1); Zhang, Yixiong(1)
  WOS:000331611800001
  EI:20140917409306
  10.5772/57450
 • 4.
 • 2-Dimentional photoconductive MoS2nanosheets using in surface acoustic wave resonators for ultraviolet light sensing

  Sensors and Actuators, A: Physical,0924-4247 ,2018-03-01.
  Zhou, Peng(1,2); Chen, Changsong(1,2); Wang, Xiang(1,2); Hu, Baofa(1,2); San, Haisheng(1,2,3)
  WOS:000426331800045
  EI:20180804810081
  10.1016/j.sna.2017.12.007
 • 5.
 • 2-μm wavelength all-fiber Q-switched double-clad fiber laser using monopiece single-layer chemical-vapor-deposition graphene

  Optical Engineering,0091-3286 ,2014-10-01.
  Huang, Yizhong(1); Luo, Zhengqian(1,2); Liu, Chun(1); Wu, Duanduan(1); Li, Yingyue(1); Le, Lili(1)
  WOS:000344878300033
  EI:20144800249354
  10.1117/1.OE.53.10.106103
 • 6.
 • 3-D Free-form Shape Measuring System Using Unconstrained Range Sensor

  CHINESE JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING,1000-9345 ,2011-09.
  Ren Tongqun; Zhu Jigui; Guo Yinbiao; Ke Xiaolong
  WOS:000297711700022
  EI:20115014602902
  10.3901/CJME.2011.06.1095
 • 7.
 • 3D graphene-encapsulated hierarchical urchin-like Fe3O4 porous particles with enhanced lithium storage properties

  CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL,1385-8947 ,2017-11-01.
  Ma, Yating; Huang, Jian; Liu, Xiang; Bu, Fan; Wang, Laisen; Xie, Qingshui; Peng, Dong-Liang
  WOS:000408663800071
  EI:20174504367187
  10.1016/j.cej.2017.06.147
 • 8.
 • 3D Green's functions for a transversely isotropic thermoelastic cone

  APPLIED MATHEMATICAL MODELLING,0307-904X ,2012-12.
  Xu, Yong-Tie; Zhang, Li-Li
  WOS:000308571900012
  EI:20123415357278
  10.1016/j.apm.2012.01.038
 • 9.
 • 3-D Microlens Phosphor With Curvatures Manufactured by Imprinting for Chip-on-Board Light-Emitting Diodes

  IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRON DEVICES,0018-9383 ,2016-03.
  Xiao, Hua; Shih, Tien-Mo; Guo, Zi-Quan; Lin, Yue; Lu, Yi-Jun; Chen, Zhong
  WOS:000372356900034
  10.1109/TED.2016.2519682
 • 10.
 • 3-D MRI-Based Electrical Properties Tomography Using the Volume Integral Equation Method

  IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques,0018-9480 ,2017-07-21.
  Hong, Ronghan(1); Li, Shengnan(1); Zhang, Jianhua(1); Zhang, Youyu(1); Liu, Na(1); Yu, Zhiru(2); Liu, Qing Huo(3)
  WOS:000418391300004
  EI:20173704147846
  10.1109/TMTT.2017.2725830