Subject

PHYSICS

 • 1.
 • (Er, Yb)-co-doped multifunctional ZnO transparent hybrid materials: fabrication, luminescent and magnetic properties

  JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS,0022-3727 ,2011-04-20.
  Yang, Lixin; Wang, Xuefeng; Li, Zhaoguo; Liu, Peng; Liu, Fangmin; Ge, Shuibing; Song, Fengqi; Liu, Bin; Shi, Yi; Zhang, Rong
  WOS:000289080700020
  10.1088/0022-3727/44/15/155404
 • 2.
 • > 1 MW peak power, an efficient Yb:YAG/Cr4+:YAG composite crystal passively Q-switched laser

  LASER PHYSICS,1054-660X ,2014-05.
  Dong, Jun; Ren, Yingying; Cheng, Huihui
  WOS:000334598300015
  EI:20141817644945
  10.1088/1054-660X/24/5/055801
 • 3.
 • 0.1-1-THz High-Repetition-Rate Femtosecond Pulse Generation From Quasi-CW Dual-Pumped All-Fiber Phase-Locked Kerr Combs

  IEEE PHOTONICS JOURNAL,1943-0655 ,2016-04.
  Luo, Zhengqian; Zhong, Min; Ruan, Qiujun; Huang, Yizhong; Guo, Changlei; Xu, Huiying; Che, Kaijun; Xu, Bin; Cai, Zhiping
  WOS:000373053400004
  EI:20161702298005
  10.1109/JPHOT.2016.2538088
 • 4.
 • 1.06m Q-switched ytterbium-doped fiber laser using few-layer topological insulator Bi2Se3 as a saturable absorber

  Optics Express, ,2013-12-02.
  Luo, Zhengqian(1); Huang, Yizhong(1); Weng, Jian(2); Cheng, Huihui(1); Lin, Zhiqing(2); Xu, Bin(1); Cai, Zhiping(1); Xu, Huiying(1)
  WOS:000327947500046
  EI:20135117097005
  10.1364/OE.21.029516
 • 5.
 • 1.2-W average-power, 700-W peak-power, 100-ps dissipative soliton resonance in a compact Er:Yb co-doped double-clad fiber laser

  Optics Letters,0146-9592 ,2017-02-01.
  Du, Tuanjie(1); Luo, Zhengqian(1,2,3); Yang, Runhua(1); Huang, Yizhong(1); Ruan, Qiujun(1); Cai, Zhiping(1); Xu, Huiying(1)
  WOS:000393307500024
  EI:20170603336138
  10.1364/OL.42.000462
 • 6.
 • 1.61-1.85 mu m Tunable All-Fiber Raman Soliton Source Using a Phosphor-Doped Fiber Pumped by 1.56 mu m Dissipative Solitons

  IEEE PHOTONICS JOURNAL,1943-0655 ,2017-02.
  Ruan, Qiujun; Luo, Zhengqian; Wan, Xiaojiao; Yang, Runhua; Wang, Zhiteng; Xu, Bin; Cai, Zhiping; Xu, Huiying
  WOS:000395874200001
  10.1109/JPHOT.2017.2657760
 • 7.
 • 1.7 MU-M EXCITED-STATE ABSORPTION MEASUREMENT IN ERBIUM-DOPED GLASSES

  Applied Physics Letters,0003-6951 ,1995.
  Roman, J. E.; Hempstead, M.; Ye, C. C.; Nouh, S.; Camy, P.; Laborde, P.; Lerminiaux, C.
  WOS:A1995RK69900008
 • 8.
 • 1083 nm single frequency ytterbium doped fiber laser

  Laser Physics Letters,1612-2011 ,2005.
  Huang, S; Feng, Y; Dong, J; Shirakawa, A; Musha, M; Ueda, K
  WOS:000232567000007
 • 9.
 • 2.3 mu m Tm3+: YLF mode-locked laser

  OPTICS LETTERS,0146-9592 ,2017-09-15.
  Soulard, Remi; Tyazhev, Aleksey; Doualan, Jean-Louis; Braud, Alain; Hideur, Ammar; Laroche, Mathieu; Xu, Bin; Camy, Patrice
  WOS:000410921000006
  10.1364/OL.42.003534
 • 10.
 • 2D QUANTUM DILATON GRAVITATIONAL HAMILTONIAN, BOUNDARY TERMS AND NEW DEFINITION FOR TOTAL-ENERGY

  PHYSICS LETTERS B,0370-2693 ,1995-11-09.
  MULLERKIRSTEN, HJW; ZHOU, JG; MIAO, YG; LIANG, JQ
  WOS:A1995TE27400010
  10.1016/0370-2693(95)01196-W